GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çekim İzni Başvurusu


                  
    
ÇEKİM İZNİ KONUSU
 
ÇEKİM İZNİ İÇİN GEREKİ EVRAKLAR
  
Dizi Filmi
Reklam Filmi
Fotoğraf  Çekimi
Klip Çekimi
Belgesel Çekimi

     1.   Dilekçe 

           Dilekçe Ekleri:

    Çekim İzni Başvuru Formu

    Şirket yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi

    Şirket yetkilisinin Nüfus cüzdanının fotokopisi

    Faaliyet belgesinin fotokopisi (Yeni tarihli 6 ayı geçmemiş)

    Vergi Levhası Fotokopisi

    Varsa yapımcı belgesinin fotokopisi

    Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı dilekçe

    Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

 

Not: İHA’lı çekimlerde çekim izni örneği

 

 

 

     Amatör Kısa Metraj

     Öğrenci Çekim talebi

 

              1. Dilekçe

          Dilekçe Ekleri:

      Nüfus Cüzdanı

      Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

Not: İHA’lı çekimlerde çekim izni örneği  

 


NOT: Türkiyede ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı gerçek/tüzel yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar  mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve sinemalar Genel Müdürlüğünden çekim izni almak zorundadır.  Ancak bu izin, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda; o mahallin bağlı olduğu kamu kurum veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle; Bakanlıktan izin alan yapımcılar,
 çekim konularına göre yukarıda istenilen belgelerle birlikte  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tekrar başvuruda bulunmalıdır. 

  • Yabancı yapımcılardan ayrıca istenilecek belgeler:

  •       Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğünden alınan çekim izninin fotokopisi (Tüm Belgeler)
  •       Mihmandarın dilekçesi (dilekçede; adres, mail, telefon, faks ve şirket bilgileri yer almalı,   dilekçe ekinde mutlaka mihmandarın nüfus cüzdanı fotokopisi olacak)
  •       İHA’lı çekimlerde çekim izni örneği 
  •  


NOT:

Madde 18: “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya üçüncü şahısların yalnızca bu Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya Kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz.”  denildiğinden TRT’nin doğrudan başvurularında antetli kağıtlarına kaşeli ve imzalı dilekçe ile başvurmaları yeterlidir. Ancak TRT adına başvuracak yapımcıların çekim izinlerinde dilekçe eklerinde istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

 

ÇEKİM BAŞVURUSUNDA VE ÇEKİMLERDE  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Dayanak: 12.08.2005 tarih ve 25904 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik” 

2-Askeri alan ve bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.

3- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde yapılacak çekimler için ilgili Müze Müdürlüğünden izin alınmalıdır.

4- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekânlarda film çekimi sırasında, önceden bağlı Müze Müdürlüğüne bilgi verilmeden anılan mekânlarda film çekimi yasaktır.

5- Çevre Koruma bölgelerinde (tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri) yapılacak film çekimleri için Giresun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınması gerekir. 360 panoramik çekim iş ve işlemleri aynı İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir

6- Özel izin gerektiren diğer yerlerde çekim yapılması durumunda ise, o yerin bağlı olduğu gerçek ve tüzel kişilerden izin alınmalıdır.

7- Yapılacak her türlü çekimde; polis, asker ve jandarma kıyafetlerinin, araçlarının, kimliklerinin, özel işaret ve amblemlerinin kullanılması noktasında ve senaryo gereği kullanılacak her türlü patlayıcı maddeye ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kamu kurum kuruluşlarından izin alınması gerekmektedir. Aksi davrananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8- 2873 sayılı yasa kapsamında milli park sınırları içerisinde gerçekleştirilecek film, belgesel ve fotoğraf çekimleri öncesinde Giresun Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünden izin alınacaktır.

9-  DRON’LU ÇEKİM İSE;

-          Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya Drone) ile yapılacak her türlü çekimde ; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) ile Giresun Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçlarının Uyacağı Usul ve Esaslar Hakkındaki 2018-1 nolu Genelgedoğrultusunda çekim izni alınmalıdır. 

-          İzinler alındıktan sonra ilgili belgeler ile Valiliğimize başvuru yapılıp onaylandıktan sonra Müdürlüğümüze hitaplı dilekçe ile Giresun İl kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulur. (Firmaya ait belgeler kurumlardan alınması gereken tüm belgeler dilekçe ekinde sunulmalıdır.)

10- Çekilen Filmlere ait 1 adet CD örneğinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.


Matbu Evraklar
Dilekçe Örnekleri ve Taahhütname.docx

Mevzuatlar:
1.  Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye.docx
2.  Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge.pdf
3.  Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik.docx
4.  Türk Sivil Havacılık Kanunu1.5.2920.pdf
5.  SHT-IHA_REV1.pdf
6.  4 nolu CB Kararnamesi.pdf
7.  Valilik Genelgesi  2018- 1 (DRONE).pdf