GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

LİCESE KİLİSELERİ

Şebinkarahisar’ın Asarcık Köyü Licese Mahallesi’nde bulunur. 18. Yy. ortalarında 1874 – 1887 tarihleri arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Ortodoks Kilisesi olarak kullanılan kilise yapı olarak; iki katlıdır, tek merkez kubbesi vadır, 3 apsisli, haç planlı, tamamen kesme taşlardan yapılmıştır, anıtsal bir ana giriş kapısı vardır, kuzeyinde bir başka çıkış kapısı mevcuttur. Ana kapıdan içeri giriş yapılınca sağ ve sol tarafta bulunan merdivenlerle üst kata çıkılır, girişin sol tarafında dışarıda köşede kiliseye bitişik bir çan kulesi vardır.  İçeriden kiliseyi iki adet paye ile dört adet yuvarlak taş sütun taşımaktadır kuzey ve güney cephelerinde üçer tane, girişin sağ ve sol tarafında birer, apsislerde ise küçük dikdörtgen pencerelere yer verilmiştir.

  • Licese Kliseleri1.JPG
  • Licese Kliseleri.JPG
  • Licese Klisesi4.JPG
  • Licese Kliseleri5.JPG
  • Licese Kliseleri6.JPG
  • Licese Kliseleri 5.JPG
  • Licese Kliseleri9.JPG
  • Licese Kliseleri7.JPG
  • LİCESE KİLİSESİ - 2008 (17).jpg
  • LİCESE KİLİSESİ - 2008 (19).jpg