GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme / Yatırım Belgesi Başvurusu

 
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Dijital Türkiye" projesi kapsamında ve 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen "Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular  e-devlet üzerinden yapılır" hükmü  uyarınca 01.09.2019 tarihinden itibaren yapılacak başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır.
  • Ayrıca; Bakanlığımızdan belgeli  turizm tesislerince yapılan faaliyet durumu (tesislerin açılış- kapanış tarihlerini veya açık/kapalı olma) bildirimleri de aynı e-devlet adresinden yapılacaktır. Başvuruların e-devlet üzerinden nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip edileceğine ilişkin yardım dokümanı e- Devlet sayfasında yer almaktadır. 
  • Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Talebi için de bu bağlantı kullanılmalıdır.  (Başvuru yapmak için e-Devlet bağlantısındaki "Belgeli Tesis Başvurusu" alanı, daha sonra Belge Talep Türlerinden "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Talebi" seçilmelidir.) 

    Turizm İşletme Belgesi ve Yatırım Belgesi Başvuruları için  tıklayınız
    Başvuru İşlemleri Yardım Dokümanı için tıklayınız.

  • "Turizm Yatırımı Belgesi”, “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi”  alınması talebiyle yapılan ilk başvurularda bir defaya mahsus olmak üzere 2.500 TL (ikibinbeşyüztürklirası) başvuru ücretinin Ziraat Bankası, Ankara Kamu Kurumsal Şubesine, TTBİS-TURİZM TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile, internet veya diğer bankalardan yapılacak işlemlerde TR350001001745034831705539 Iban no’lu hesaba girişimci adına yatırılarak makbuz örneğinin e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Lütfen başvuru yaparken sadece gerekli evrakı dosya muhteviyatında bulundurunuz. İlgili yönetmelik ve bağlı tebliğ'de belirtilen evrak dışında herhangi bir belge dosyaya eklemeyiniz 
 
- 2020 Yılı Turistik Tesislerin Belge ve Plaket harçları. (Bilgilendirme amaçlıdır. Bakanlıkça istenilmeden yatırılmamalıdır.)


MEVZUATLAR

Başvuru adresi
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı
Kat: 7
Tel : 0 312 470 71 23
Fax: 0 312 470 69 85