GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Amacı ve Görevleri

10.07.2018 tarihli  ve  30474 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 1 No'lu Kararnamesinin  227. Maddesinde  Kültür ve Turizm Bakanlığının  görev ve  yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır.

Görevimiz:                

1- Milli, manevi, tarihi ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktır.

2- Kültür ve turizm konuları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarını yönlendirmek,  bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı  kültür, sanat, turizm, ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek  projelere nakdi yardımda bulunmak,

4- Tarihi ve kültürel  varlıkları korumak,

5- Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için İlimizin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

6- Kültür ve Turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişme potansiyelini yönlendirmek,                   

7- Kültür ve Turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

8- Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkânıve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek.

9- Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak