GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri

SIRA NO

  UNSURUN ADI                             

ULUSAL ENVANTERDEKİ 
ADI

ULUSAL ENVANTER NUMARASI

KOMİSYONDA VERİLEN KARAR

1

 Hıdrellez

Bahar Bayramı: Hıdrellez/Aziz George Günü

01.0012

İl Envanteri-

Ulusal Envanter

2

Kuşdili Festivali

Islık Dili

01.0018

İl Envanteri - 
Ulusal Envanter

3

Mayıs Yedisi

Mayıs Yedisi

01.0049

İl Envanteri -
Ulusal Envanter

4

Otçu Göçü

Yayla Şenlikleri

01.0057

İl Envanteri - 
Ulusal Envanter

5

Hasbal Havası

İl Envanteri

6

Mart Bozumu

İl Envanteri

7

Tüfekli Çandır Oyunu

İl Envanteri

8

Öykülü Türküler 
(Mican Türküsü- Eşref Bey Türküsü)

İl Envanteri