GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müzik

Giresun Bilgi yurdunun ve sonradan yerini alan Türk Ocağı’nın müzik şubeleri vardı. Bu dernekler salonlarında konserler vermekteydiler. Hilalspor Kulübü de 1927 ocak ayında musiki heyetini faaliyete geçirmiştir. Bu heyet Süleyman Bey’in yönetiminde akşamları şarkılı salon eğlenceleri düzenlemekteydi. Başta Trabzon Türk Ocağı olmak üzere dışarıdan sanatçılar getirenler de oluyordu. Giresun Alayı’nın bando öğretmenliğini çalışmaları Birinci Dünya Savaşına kadar kesintisiz sürmüş ve bu süre içinde İntibah, Sultan Osman Gazi, Eşber, Othello, Hamlet gibi yerli yabancı eserler sahneye konmuştur. Birinci Dünya Savaşı ile geçici olarak kesintiye uğrayan tiyatro çalışmaları savaş sonunda yeniden canlanmış; bu canlanmada Bilgi Yurdu Giresunspor ve Hilalspor’un önemli rolleri olmuştur. Özellikle Bilgi Yurdu’nun yöneticiliğini yapan şair Can Akengin’in Giresun’da tiyatronun yeniden canlandırılmasında yoğun çalışmaları olmuştur. Şehirdeki tiyatro çalışmalarının üçüncü dönemi Giresun Halkevi’nin kurulması ile başlamıştır. Halkevi bünyesinde uzun yıllar başarılı bir biçimde sürdürülen tiyatro çalışmaları, halkevleri etkinliklerinin Türkiye genelinde hız kaybetmesiyle birlikte yeniden bir gerileme dönemine girmiştir. Giresun’da tiyatro GİLT’in (Giresun İl Tiyatrosu) kurulmasıyla 1970’li yıllarda canlanır gibi olmuş, ancak salonsuzluk ve diğer nedenlerle bu çok uzun sürmemiştir. GİLT 1972 yılında kapanmıştır. Giresun’da tiyatronun yeniden canlanma ve yükseliş dönemi 1988 yılında Belediye Şehir Tiyatrosu’nun kurulmasıyla başlar. Necati Cumalı’nın “Derya Gülü” adlı eseriyle başlayan yeni dönem her yıl iki üç eserin sahneye konulmasıyla devam etmektedir.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu 1992 yılında şu anda içinde bulunduğu kendi bina ve sahnesine kavuşmuştur.

1991 yılında kurulan GİST (Giresun Sanat Tiyatrosu) kuruluşunda itibaren Giresunun amatör tiyatro hayatına kısıtlı olanaklarla katkıda bulunmuş ve çeşitli nedenlerle daha sonra perdelerini kapatmıştır. 5 Aralık 1994 tarihinde Belediye Konservatuarı’nın açılmasıyla tiyatro çalışmaları konservatuvar bünyesinde de yürütülmeye başlanmıştır… Yapmış olan Hüseyin Efendi ise kendi parası ile Sürmene Darü’l Eytamı’nın bandosunu satın alarak Giresun’da ilk bando takımını oluşturmuştur. Giresun belediyesi şehir tiyatrosu (GBŞT)

İstanbul şehir tiyatrosu “darülbedayi” kurucularından ünlü aktör Raşit Rıza anılarında ilk şehir tiyatrosunun Giresun’da kurulduğunu ve eşi Suzan Hanım’la birlikte burada sahneye çıktığını aktarmaktadır. Giresun’da tiyatro, İkinci Meşrutiyeti izleyen günlerde Giresun redif taburu subaylarından Yzb. İbrahim Beyin girişimleriyle kurulmuş ve ilk kez Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre” adlı oyunu sahneye koymuştur. Bu oyunda Arslan Bey rolünü Yzb. İbrahim Bey udi ve henende rolünü eşi Madam Agavni oynamıştır. Giresun’da tiyatronun kurulması ve gelişmesi “Giresun Millî İntibah Kulübü”nün statüsünde gerçekleşmiş, karşıt düşünce ve engellemelere aşabilmek için statüsünü değiştirerek şirketleşmiş ve “Giresun Millî İntibah Şirketi” adını almıştır. İstanbul Şehir Tiyatrosu kurucularından Raşit Rıza, eşi Suzan Hanım ve Bursalı tiyatro yönetmeni Halim Efendi’nin de yer aldığı Giresun’daki tiyatroda sahneye çıkmıştır.