GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müzik

Giresun Bilgi yurdunun ve sonradan yerini alan Türk Ocağı’nın müzik şubeleri vardı. Bu dernekler salonlarında konserler vermekteydiler. Hilalspor Kulübü de 1927 ocak ayında musiki heyetini faaliyete geçirmiştir. Bu heyet Süleyman Bey’in yönetiminde akşamları şarkılı salon eğlenceleri düzenlemekteydi. Başta Trabzon Türk Ocağı olmak üzere dışarıdan sanatçılar getirenler de oluyordu. Giresun Alayı’nın bando öğretmenliğini çalışmaları Birinci Dünya Savaşına kadar kesintisiz sürmüş ve bu süre içinde İntibah, Sultan Osman Gazi, Eşber, Othello, Hamlet gibi yerli yabancı eserler sahneye konmuştur. Birinci Dünya Savaşı ile geçici olarak kesintiye uğrayan tiyatro çalışmaları savaş sonunda yeniden canlanmış; bu canlanmada Bilgi Yurdu Giresunspor ve Hilalspor’un önemli rolleri olmuştur. Özellikle Bilgi Yurdu’nun yöneticiliğini yapan şair Can Akengin’in Giresun’da tiyatronun yeniden canlandırılmasında yoğun çalışmaları olmuştur. Şehirdeki tiyatro çalışmalarının üçüncü dönemi Giresun Halkevi’nin kurulması ile başlamıştır. Halkevi bünyesinde uzun yıllar başarılı bir biçimde sürdürülen tiyatro çalışmaları, halkevleri etkinliklerinin Türkiye genelinde hız kaybetmesiyle birlikte yeniden bir gerileme dönemine girmiştir. Giresun’da tiyatro GİLT’in (Giresun İl Tiyatrosu) kurulmasıyla 1970’li yıllarda canlanır gibi olmuş, ancak salonsuzluk ve diğer nedenlerle bu çok uzun sürmemiştir. GİLT 1972 yılında kapanmıştır. Giresun’da tiyatronun yeniden canlanma ve yükseliş dönemi 1988 yılında Belediye Şehir Tiyatrosu’nun kurulmasıyla başlar. Necati Cumalı’nın “Derya Gülü” adlı eseriyle başlayan yeni dönem her yıl iki üç eserin sahneye konulmasıyla devam etmektedir.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu 1992 yılında şu anda içinde bulunduğu kendi bina ve sahnesine kavuşmuştur.

1991 yılında kurulan GİST (Giresun Sanat Tiyatrosu) kuruluşunda itibaren Giresunun amatör tiyatro hayatına kısıtlı olanaklarla katkıda bulunmuş ve çeşitli nedenlerle daha sonra perdelerini kapatmıştır. 5 Aralık 1994 tarihinde Belediye Konservatuvarı’nın açılmasıyla tiyatro çalışmaları konservatuvar bünyesinde de yürütülmeye başlanmıştır… Yapmış olan Hüseyin Efendi ise kendi parası ile Sürmene Darü’l Eytamı’nın bandosunu satın alarak Giresun’da ilk bando takımını oluşturmuştur. Giresun belediyesi şehir tiyatrosu (GBŞT)

İstanbul şehir tiyatrosu “Darülbedayi” kurucularından ünlü aktör Raşit Rıza anılarında ilk şehir tiyatrosunun Giresun’da kurulduğunu ve eşi Suzan Hanım’la birlikte burada sahneye çıktığını aktarmaktadır. Giresun’da tiyatro, İkinci Meşrutiyeti izleyen günlerde Giresun redif taburu subaylarından Yzb. İbrahim Beyin girişimleriyle kurulmuş ve ilk kez Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahneye koymuştur. Bu oyunda Arslan Bey rolünü Yzb. İbrahim Bey udi ve hanende rolünü eşi Madam Agavni oynamıştır. Giresun’da tiyatronun kurulması ve gelişmesi “Giresun Millî İntibah Kulübü”nün statüsünde gerçekleşmiş, karşıt düşünce ve engellemelere aşabilmek için statüsünü değiştirerek şirketleşmiş ve “Giresun Millî İntibah Şirketi” adını almıştır. İstanbul Şehir Tiyatrosu kurucularından Raşit Rıza, eşi Suzan Hanım ve Bursalı tiyatro yönetmeni Halim Efendi’nin de yer aldığı Giresun’daki tiyatroda sahneye çıkmıştır.

Müzik Dostları Derneği

Türk halk müziği dalında faaliyet gösteren ve başkanlığını Giresun’un müzik hayatında iz bırakan Mehmet Yüksel’in yaptığı dernek 2004 yılında kuruldu. Deneyimli müzik öğretmeni Sedat Sezai Tek’in ve değerli eğitmenlerin eşliğinde çok sayıda müzikseveri enstrümanlarla buluşturan dernek, faaliyetlerini solo ve koro konserlerle il halkıyla da buluşturuyor.

Grup Medler

1963 yılında Mehmet Yüksel, Mehmet Meral, Mehmet Aksoy, Mehmet Kalpakçı ve Cumhur Gökçe tarafından kurulan Grup Medler’e ait olduğu dönemlerde Giresun’un sosyal hayatına önemli değişiklik ve yenilikler kattı. Giresun parklarında canlı müziği halkla buluşturan Medler, aileler arası dans yarışmaları, Türk halk ve Türk sanat müziği ses yarışmalarıyla kitlelerin aktif katılımını sağladı. Filmlerden önce Yeni Sinemada 15 dakikalık canlı müzik yapan orkestranın Giresun genelinde gösterdiği faaliyetler 1960-1970’li yıllarda çevre illerinde şehrimize yoğun ilgi göstermelerine, katılımlarına sahne oldu.

Giresun Belediyesi Konservatuarı

Türk sanat, Türk halk müziği dalında çalışmalar yapmak, Giresun yöresi halk müziğine ilişkin incelemelerde bulunmak, yetenekli kişileri eğitmek, yetiştirmek, müzik enstrümanlarının kullanımını öğretmek, bölge halkının sahne sanatı gereksinimlerini karşılamak, Giresun folkloru üzerine incelemeler yapmak, tüm branşlarda programlı gösterilerde bulunmak sergi açmak, yurt içinde ve yurt dışında yöremizi temsil etmek amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.


Giresun Musiki Cemiyeti

Nisan 1957’de kurulan cemiyet 2007’de 50. Sanat Yılı’nı kutladı. Sanat adına elli yıl önce Zekai Akbulut, Sırrı İnal, Osman Kalyoncu, Saim Şenyurt, Süleyman Gül, Çetin Tataroğlu ve İzzet Birsan ile yola çıkan Giresun Musiki Cemiyeti faaliyet sürecinde ilimiz ve ülkemiz Türk halk ve Türk sanat müziğine sayısız değer kazandırdı. Radyonun olmadığı yıllarda verdiği konserlerle sadece Giresun ilinin değil, Doğu Karadeniz’in müziğe olan gereksinimini karşılamıştır. Giresun türkülerinin bugünkü formuna kavuşmasında Giresun Musiki Cemiyeti’nin rolü büyüktür.


Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/