GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür VarlıklarıTAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

1

Ören yeri

1

2

Arkeolojik Sit Alanı

14

3

Kentsel Sit Alanı

3

4

Tarihi Sit Alanı

1

5

Askeri Yapı (Kaleler, Askeri Binalar)

18

6

İdari Yapı (Kamu Binaları)

20

7

Anıt

3

8

Arkeolojik Alan-Şarap İşlikleri

6

9

Sivil Mimarlık Örneği Tarihi Ev

370

10

Dinsel ve Kültürel Yapı

(Çeşme, Cami, Kilise, Kemer Köprü, Türbe, Değirmen, Mezarlık, Hamam, Serender, Han, Fırın, Kapı, Yol)

338

TOPLAM

774  * 11

Doğal Sit Alanı * (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

      11

  * 12

Doğal Anıtlar* (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

(Anıt Ağaçlar, Şelale, Traverten, Obruk, Mağara vb.)

     34

TOPLAM

     45


* 02.05.2013  ve  28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında  Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.