GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi

            Turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu'nda, 28.07.2021 tarihinde ‘'Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler'' başlığı altında değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda; belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konular ile belgelendirme usul ve esasları 25.09.2021 tarihinde yürürlüğe konulan Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile belirlenerek ve müstakil plaj işletmeleri ruhsatlandırma işlemine müteakip turizm belgesi tüm konaklama tesisleri alma zorunluluğu getirilmiştir.

            Bu kapsamda, ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile halen faaliyette bulunan ve ; 28.07.2021 tarihinden itibaren turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerinin bir yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmaları halinde veya Giresun İl içinde turizm işletme belgesi Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları halinde ise de, basit konaklama turizm işletmesi belgesi almaları gerekmektedir. Tesisinizin belgelendirilmesi için kanun ve yönetmelikte yapılan değişiklikler ile yapılması gereken iş ve işlemler, Ek1'de gönderilen tabloda belirtilmiş olup; , ilgili kanun ve belge başvurunuzun yönetmelik doğrultusunda aksaklık ve gecikmeye mahal vermeden yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dilekçe Örneği