GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültürel Mirasımız

Sultan Selim Cami 
Etiketler: Giresun, Sultan Selim Cami, Animasyon

1515 yılı kale yakınlarında Cami Hüdaverdigel diye de anılan Sultan Selim Camiisi inşa edilmiş. Şehrin bilinen ilk cuma camisidir. Giresun Merkez de ilk Müslüman Türklerin ilk iskan alanı olan Sultan Selim Mahallesi ve bu mabet etrafında gelişmiştir. Günümüzde yerine Taşbaşı Parkı bulunmaktadır. Caminin doğusunda kabristan bulunmaktadır. 1731 yılında Ali Efendizade Mustafa Efendi adına inşa edilen medresenin yapım bilgisine ulaşılmaktadır. Ömer Paşa Medresesi Ömer Paşa tarafından 1740 tarihinde yapıldığı düşünülmektedir. 1881 tarihli bir kayıtta Müderris İbrahim Vehmi Efendinin 12 odalı bir medrese yaptırdığı bilgisine ulaşılmaktadır. Osmanlı dönemi Trabzon vilayetinde en eski tarihli kütüphane Giresun Sultan Selim Camii Kütüphanesidir. 1316 yılında Sultan Selim Camii yanında kurulmuştur. Tesis yılı hicri 1131, miladi 1719 olarak geçmektedir.  Binanın alt katı camii cemaatinin oturup sohbet ettiği kıraathane olduğu tahmin edilmektedir. Sultan Selim Kütüphanesinin açılısında 790 el yazma eser olduğu bilinmektedir. İstanbul Süleymaniye El Yazma Eserler Kütüphanesinde Giresun arşivi olarak 1957 yılında Giresun Halk Kütüphanesinden gönderilmiş 798 el yazma eser vardır. Bu eserlerin büyük kısmının Sultan Selim Kütüphanesine ait olduğu düşünülmektedir.