GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yerli Film Çekim İzni Başvuruları

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe giren  "Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik'in  11 inci maddesinde yer alan".... Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar. " hükmü gereği yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin bilgileri çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinden çekim yapacakları mahallin en büyük  mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
Bu kapsamda, Sinema Genel Müdürlüğünce yerli film yapımcılarının Valiliklere (Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)  yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımızca "Online Film Çekim Bildirim Sistemi" hazırlanmıştır.
Yerli film yapımcıları bildirimlerini https://cekimizni.ktb.gov.tr  adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir.