GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Staj Başvuruları

Staj Başvuruları ve İstenilen Belgeler

        Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; Bakanlık Makamının 14.06.2022 tarihli ve 2581714 sayılı Olurları ile yürürlüğe giren “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi” kapsamında değerlendirilmektedir.
Söz konusu yönergeye https://teftis.ktb.gov.tr/Eklenti/98792,stajyonergesipdf.pdf?0 linkinden ulaşılabilmektedir.

Stajyerlerde aranan şartlar :

            1-Bakanlık birimlerinde staj yapacak kişilerin, staja başlayacakları tarihte yurt içindeki üniversitelerde ön lisans ya da lisans düzeyinde öğrenci olmaları şartı aranır.
            2- Yurt dışında yükseköğretime devam eden Türk vatandaşları veya mavi kart sahipleri ülkelerin karşılıklı mevzuatı gözetilerek programa başvurabilirler. Bu kişiler ile ilgili özel hükümler saklıdır.

Staj başvurusu:

Yukarıda belirtilen şartları haiz olup Bakanlık birimlerinde staj yapmak isteyen öğrenciler Kariyer Kapısı platformunun “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinde talep edilen tüm bilgileri tamamlayarak başvurularını gerçekleştirirler.