GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Can Akengin Sanat Galerisi

Kapukahve Mahallesi Bekirpaşa Caddesi üzerinde yer alan yapının yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Rum bir esnaf tarafından manifatura dükkânı olarak inşa edildiği, 1930’lu yıllardan 1980’li yıllara kadar da Yeşil Giresun Gazetesi tarafından kullanıldığı ifade edilen yapı, 1990’lı yılların sonunda restore edilerek Can Akengin Sanat Galerisi adıyla sergi salonu olarak hizmete açılmıştır.

Kâgir sistemde bir buçuk katlı olarak inşa edilen yapıda malzeme bakımından lento ve sövelerde, silmelerde, alınlıkta kesme diğer yerlerde moloz taş kullanılmış olup, moloz taşlı yüzeyler sıvanmıştır. Yapının üç cephesi sağır olup, güneybatıya bakan ön cephesi gösterişli bir düzenlemeye sahiptir. Zemin kat ortasında yer alan düz atkı taşlı girişin iki yanında kenar pencereleri vardır. Sütunce biçimli kapı sövelerinin üzerinde üçer adet girland motifi görülür. Giriş açıklığı, lentonun üzerindeki profilli saçakla son bulur. Zemin katta girişin iki yanında kare biçimli üçlü pencere açıklığı yer alır. Başlıklı ve kaideli olan kesme taş sövelerin üzerinde sade bir saçak vardır. Cephenin zemin ile birinci katları arasındaki geçişi vurgulayan profilli taş silme, oldukça geniş tutulmuştur. Üst katın orta bölümü kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Bu bölümde yuvarlak kemerli dört adet pencere vardır. Pencere sövelerindeki sütunceler üzerinde üçer adet girland motifi görülür. Bu kattaki diğer pencereler, zemin kattaki pencerelerle aynı düzenlemeye sahiptir. Profilli taş saçağa sahip olan cephenin ortasında kesme taş malzemeli bir alınlık vardır. Kenarlardan dekoratif taş payandalarla desteklenen düşey dikdörtgen biçimli alınlık, üstte yarım yuvarlak formlu bir tepelikle son bulur. Alınlık yüzeyi yuvarlak kemerli ikili niş şeklinde düzenlenmiştir.

Yapının iç mekanı sade olup tavanı, ortada kare kesitli, kenarları pahlanmış taş malzemeli iki adet ayakla desteklenmiştir. İç mekanda bazalt taş örgülü duvar yüzeyleri derzlenerek bırakılmıştır. Asma katı ahşap olan yapının bu katından güneybatıya açılan iki kanatlı metal kapısı sonradan kapatılmıştır. Yapı günümüzde "Sanat Galerisi" olarak kullanılmaktadır.

  • CAN AKENGİN SANAT GALERİSİ.JPG

can