GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SEYYİT VAKKAS TÜRBESİ

İlçesi                                       : Giresun Merkez
Mahalle/Köyü                       : Merkez Kapu Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi
Kadastral Durum                 : Pafta: 12 Ada: 11  Parsel:6
Karar / Tarih                        :14.02.1986 / 1917
Yapım Tarihi                         :1888
Yaptıran                                :Kaymakam Rizeli Mehmet Ali Bey
Yapı Tipi                                :Türbe

Fevzi Paşa Caddesi Seyyid Vakkas Sokak’ta, Cumhuriyet İlköğretim okulu yanında yer alır. Arşiv kayıtlarına göre 1888 yılında Rizeli Mehmet Ali Bey tarafından, o zamanlardaki ahşap ziyaretgâhın yerine inşa ettirilmiştir. Akademik yayınlarda türbenin 16. yüzyılda Giresun’da bulunmuş olan Seyyid Mehmet Paşa’nın mezarı üzerine yaptırıldığı belirtilir. Halk arasında ise burada yatan şahsın Giresun’un fethi esnasında şehit düşen uç beyi Seyyid Vakkas’a ait olduğuna inanılır. Osmanlı arşiv kayıtlarında türbenin plan ve cephe görünüşlerini gösterir çizimler bulunmakta olup, türbenin adı Saad ibn Vakkas Türbesi olarak kayıtlıdır.

Türbe, taş duvarlarla çevrili küçük bir bahçe içerisindedir. Sekizgen planlı olan türbe, gövde ve kubbeden ibaret olup kripta (cenazelik) kısmı yoktur. Kubbe kurşun ile kaplanmıştır. Türbeye giriş, kuzeyden dikdörtgen formlu, basık kemerli bir kapı ile sağlanır.  Kapı, çift kanatlı ve demirden olup, üstteki basık kemer de kademeli çift silmeden oluşmaktadır. Türbenin sekiz kenarı da üstte, siyah taşlardan oluşan bir kuşakla çevrilmiş olup, bunun üzerinde de profilli silmeden oluşan saçak yer almaktadır. Türbenin kurşun kaplı kubbesi, üstte bir alem son bulmaktadır. Türbe dikdörtgen formlu ve sivri kemerli dört adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Doğu, güney ve batı kenarlarda bulunan birer pencere sonradan kapatılmıştır. Pencereler dıştan demir şebekelidir. Türbenin iç mekânı tamamen sıvanıp boyanmıştır. Süsleme yoktur. İçeride doğu - batı yönünde uzanan sembolik sanduka vardır. Düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilen türbeye, dıştan dikdörtgen formlu içe doğru hafif derinleşen birer çerçeve, sivri kemerli pencereler ve silmeler hareketlilik kazandırmaktadır. Klasik Osmanlı türbeleri tarzında inşa edilen yapı günümüzde ziyaretçilere açıktır.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/


  • IMG_6595.JPG
  • IMG_6601.JPG
  • IMG_6611.JPG