GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Eynesil Kalesi

İlçesi                                       : Eynesil
Mahalle/Köyü                       :
Kadastral Durum                 : Ada: 326 Parsel: 25
Karar / Tarih                        : 08. 09. 1978 / A-1271
Yapım Tarihi                         :
Yaptıran                                :
Yapı Tipi                               : Sit Alanı (Arkeolojik)

Eynesil İlçesinin 2 km. doğusunda kayalık bir yarımada üzerinde bulunan Eynesil Kalesi’ninyapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren herhangi bir akademik kaynak mevcut değildir. Kalenin güncel kaynaklarda Romalılardan kalma olduğu belirtir.Deniz kıyısında olması ve doğal konumuyla bir kıyı kalesidir. Kale, 2001 yılında tamamlanan çalışmalarla kısmen restore edilmiştir.  Kuzey – güney doğrultusunda iki bölümlü olarak inşa edilen kalenin surlarında, arazinin topografik durumuna göre köşeli ve kıvrımlı bir yönleniş görülür. Kalenin ortasında bulunan doğu-batı yönündeki duvar, kaleyi ikiye böler. Duvarın ortasında kalenin deniz tarafında kalen bölümüne geçiş veren yaklaşık iki metrelik bir açıklık vardır. Eski kaynaklarda, kalede bir sarnıç ve 6X7 m. boyutlarında bir kilise bulunduğundan bahsedilir. Bu kaynaklara göre kilise, ortadaki açık alanın doğu tarafındaki kayalıklara bakmaktadır. Ancak günümüzde bahsedilen bu sarnıç ve kiliseden hiçbir bir iz kalmamıştır. Kalenin koruma alanı sınırı, 23. 12. 1994 tarih, 2124 sayılı kararıyla belirlenmiştir. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • EYNESİL KALESİ (1).jpg