GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bedrama Kalesi

İlçesi                                    : Tirebolu
Mahalle/Köyü                    : Örenkaya Köyü
Kadastral Durum              : Ada:  Parsel: 
Karar / Tarih                      : 18.12.1992 / 1534
Yapım Tarihi                      :
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Kale

Tirebolu İlçesi’nin 8 km. güneyinde, Örenkaya Köyü sınırları içerisinde kalan Bedrama Kalesi, Harşit Vadisi’ne ve deniz kıyısına hâkim yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş olup, denizden yaklaşık 400 metre yüksekliktedir. Kalenin inşa tarihi bilinmemekle beraber ortaçağ yapısı olduğu görüşü yaygındır. Bıjişkyan’a göre; Türk fethi esnasında Rumların yıllarca burada tutunduklarından Türkler onlara Bedrum (kötü Rum) demişler, kale de adını bu sözden almıştır. Kuzey – güney doğrultusunda uzanan kale dikdörtgene yakın bir plan göstermektedir. Yerli kayalar üzerine oturan kaleye, güneydoğu tarafından çok dar patika bir yolla çıkılmaktadır. Kapısı tamamen yıkık olan kalenin giriş kısmında 1. 75 m. yüksekliğinde, 2. 25 metre uzunluğunda ve 0. 75 metre genişliğinde kemerli bir tünel vardır. Tünelin yanında bulunan duvardan bir havalandırma boşluğu, girişe yukarıdan bakmaktadır. Girişin doğusunda bulunan kale burcundaki bir ara boşluktan diğer tünele ulaşılmaktadır. Burcun kuzey tarafında bir boşluk ve bir pencere vardır. Kalenin iç tarafı kuzeye doğru eğimlidir. Kuzey – güney istikametinde uzunluğu 35, genişliği ise 20 metredir. Duvarların ortalama genişlikleri 0. 40 ile 1 metre arasında değişmektedir. Kalenin kuzey duvarına yakın yerinde iki kuyu ve bir de sarnıç bulunmaktadır. Kuyunun çevresi kare taşlarla belirlenmiştir.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • TİREBOLU BEDRAMA KALESİ (2).JPG