GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU         Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 12.11.2021 tarih ve 1903895 sayılı  Olur'u ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

          3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği  Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

İl Kültür ve Turizm Müdürü  Kemal GÜRGENCİ 

 İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Mustafa APAYDIN

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı  Mustafa Sema KONAL

Müze Müdürü Hulusi GÜLEÇ

İl Kültür ve Turizm Avukatı Osman AYDOAĞN

 İl Halk Kütüphanesi Müdür V. Kadir MEMİŞSantral  : 0 454  280 17 00

Fax        : 0 454  280 17 29

E-Posta : iktm28@ktb.gov.tr

Adres    : Kale M. Eşref Dizdar C.  N:28

               Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü