GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇINARLAR CAMİİ

İlçesi                    : Merkez 
Mahalle/Köyü      : Çınarlar Mahallesi 
Kadastral Durum : Pafta: 17 Ada: 131 Parsel: 1 
Karar/Tarih           : 14.02.1986/1917
Yapım Tarihi         :
Yaptıran               : Hasan Vehbi
Yapı Tipi              : Camii
Yapının, kuzeyde yer alan giriş kısmının solundaki panoda, 19. Yüzyılda Hasan Vehbi tarafından vakfedilmiş olduğu yazılıdır. Ancak herhangi bir kitabe ya da belge yoktur. Kagir sistemde inşa edilen yapı uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. (16.00* 10.00m.). Malzeme bakımından beden duvarlarında yonu bazalt, kapı ve pencere sövelerinde kesme andezit taşı kullanılmıştır. Caminin, altında bodrumu, kuzeyinde üç gözlü son cemaat yeri vardır. Çokken planlı ve tek şerefeli olan minaresi, batı cephesinin kuzey köşesinde yer alır. 
Caminin kuzey cephesi, girişin burada olması nedeni ile diğer cephelere nazaran daha dikkat çekicidir. Giriş bölümü, dikdörtgen kaide üzerine oturtulmuş iki adet taş sütun ile taşının yuvarlak kemerlerle oluşturulmuştur. Ortadaki açık dar kapı, yanlardaki açıklıklara pencere yerleştirilmiştir. Girişin üzerinde mahfile açılan üç adet sivri kemerli pencere yer alır. Yapının doğu cephesinde altta dört, üstte beş adet pencere bulunmaktadır. Bu cephenin kuzeyine yakın kenarında düz atkı taşlı dikdörtgen formlu ikinci bir giriş kapısı yer alır. güney cephede altta iki üstte üç adet pencere vardır. Batı cephede, bodruma açılan kapı ve pencereler ile harim pencereleri bulunur. Bodrum, ibadet yeri olarak kullanılmakta olup, buraya cephe duvarının güneyine yakın kısmında bulunan dikdörtgen formlu demirden tek kanatlı bir kapı ile girilir. Bodrum düz atkı taşlı ve dikdörtgen formlu üç adet pencere ile aydınlatılmıştır. Harime açılan pencerelerde alt sırada olanlar diktörtgen formlu, düz atkı taşlı ve demir şebekelidir. Üst sırada pencerelere ise dikdörtgen formlu ve sivri kemerlidir. Pencereler bütün cephelerde aynı düzenlemeyi gösterir.
Son cemaat yerine kuzey ve doğuda bulunan iki adet giriş sağlanır. Kapı kanatları özgün değildir. Son cemaat yeri üç bölümlü olup, ortası kubbe, yanları çapraz tonoz ile örtülüdür. Son cemaat yerinden harime dikdörtgen formlu, basık kemerlı ve ahşaptan çift kanatlı bir kapı ile girilir. Girişin iki yanında dikdörtgen formlu sivri kemerli iki adet pencere görülür. Cephelerdeki pencere düzenlemesi, iç mekanı aynen yansımış olup, pencereler içten mazgal şeklindedir. Tek yönlü olan mahfil, Önde bağımsız iki adet taş sütuna, arkada ise duvara gömülü dört ayak üzerine oturur. Mahfil korkuluğu ahşaptır. Dikdörtgen formlu, çokken nişe sahip olan mihrap, kesme taş işçiliklidir. Mihrabın iki yanında kademeli silmeli başlıkla son bulan plasterler vardır. Mihrabın silmelerle çevrelenmiş kitabelik kısmında sülüs yazı ile Al-i İmran Suresi 37. Ayetten alınan '' Küllema dehale aleyha Zekeriyye'l- Mihrab 1361-1942 '' (Zekeriya onun yanına mihraba her girdikçe...) yazısı vardır. Bu bölümün üzerinde yer alan volütlü tepeli kısmında kelime-i tevhit yazısı bulunmaktadır. Mihrabın hemen batısında yer alan minber ahşap olup, sade ve gösterişsizdir. Yapı, içten düz ahşap tavan dıştan ise dört omuzlu kırma çatı ile örtülmüştür. Tavan tamamen beyaza boyalıdır. Yapı süsleme bakımından sade bir düzenlemye sahip olup, son cemaat yerindeki üçlü kemer düzenlemesi, diğer camilere kıyasla en belirgin özelliğidir.

  • IMG_7050.JPG