GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALDAĞ MELİKLİ CAMİİ

İlçesi                                      : Giresun Merkez
Mahalle/Köyü                      : Çaldağ Beldesi Melikli Köyü
Kadastral Durum                 : Ada: 5 Parsel: 473
Karar / Tarih                        : 29. 02. 2012 / 297
Yapım Tarihi                         : 1807-1808
Yaptıran                                :
Yapı Tipi                                : Cami

Melikli Köyü merkezinde yer alan caminin içinde bulunan ahşaba yazılı kitabesine göre 1807-1808 (H. 1223) tarihinden yeniden inşa edilmiştir. Tamamen ahşaptan geçme sistemi ile inşa edilen caminin son cemaat yeri ve bodrum katı duvarları sonradan betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Caminin harim bölümü özgün şeklini önemli ölçüde korumakla birlikte, sonraki dönem müdahaleleri ile değiştirilen kapı ve pencere doğramaları, parmaklılar, kürsü vb. elemanların özgün örnekleri cami içerisinde korunmuştur. Korunmuş olan bu elemanlarda ajur tekniği ile yapılmış süsleme unsurlarının yoğun olduğu görülmektedir. Ayrıca kısmen yüzeysel oyma ve kalemişi süslemeler de mevcuttur. Caminin harim kısmı tamamen ahşaptır. Harimin kuzey ve doğusunda L biçimli kadınlar mahfili yer alır. Tavan, harim ortasında yer alan kare kesitli ahşap bir ayakla desteklenmiş olup, ayak üstte iki adet ahşap konsolla kuvvetlendirilmiştir. Ayak ve konsolların üzerindeki geometrik süslemeler özgündür. Mihrabı olmayan caminin kürsüsü ahşap geçmelerle yapılmış olup özgündür. Ahşap minber basit işçilikli olup, başka bir yapıdan buraya nakledildiği düşünülmektedir. Giresun’da yer alan ahşap camilerin en önemli örneğini teşkil eden yapının bugünlerde restorasyon projesi hazırlanmaktadır.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/


  • IMG_8158.JPG
  • IMG_8199.JPG