GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HİSARGERİŞ KÖYÜ CAMİİ

İlçesi                                      : Giresun Merkez
Mahalle/Köyü                      : Hisargeriş Köyü
Kadastral Durum                 : Pafta: 3 Ada: Parsel: 410
Karar / Tarih                        : 12. 09. 2010/ 1731
Yapım Tarihi                         :
Yaptıran                                :
Yapı Tipi                                : Cami

Caminin, giriş kapısı üzerinde yer alan kitabelik boştur. Yöredeki benzerleri ile karşılaştırıldığında 19. yüzyıl yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Kâgir sistemde inşa edilen yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Malzeme bakımından beden duvarlarında yonu, silme ve sövelerde ise kesme andezit taşı kullanılmıştır. Son cemaat yeri, kadınlar mahfili ve minaresi bulunmayan cami, içten ahşap tavan, dıştan dört omuzlu kırma çatı ile örtülü olup, çatısı çinko sac ile kaplanmıştır.

Küçük boyutlu bir yapı olan caminin cepheleri simetrik olarak düzenlenmiştir. Doğu ve batı cephelerde üçer; kuzey ve güney cephelerde ikişer adet penceresi vardır. Dikdörtgen formlu olan pencereler basık kemerli olup, C kıvrımlı demir şebekelere sahiptir. Pencerelerin taş söveleri sadedir. Caminin cephe düzenlemesi, üstte ahşap bir saçakla son bulur.

Harime giriş, kuzey cephesindeki dikdörtgen formlu ve basık kemerli bir kapıdan sağlanır. Kemer kilit taşı dışa doğru taşırılarak vurgulanmıştır. Giriş açıklığının iki yanında birer sütunce vardır. Sütunceler bilezik şeklinde düzenlenmiş başlıklara sahiptir. Başlıkların üzerine iki sıra profilli silme ile sınırlandırılmış düşey dikdörtgen alınlık oturtulmuştur. Alınlığın ortasında yer alan oval kartuş şeklindeki kitabelik boştur.

İç mekân oldukça sade olup, duvarlarda herhangi bir süsleme görülmez. Son cemaat yeri bulunmayan caminin tavan ve taban döşemeleri ahşaptır. Çıtalı ahşap tavanın orta bölümü bir kademe içe çekilerek hareketlendirilmiştir. Yarım yuvarlak formlu nişe sahip mihrabı, kesme taş olup, özgündür. Mihrabın kenarlarındaki yüzeyi yiv sıraları ile hareketlendirilmiş sütunceler, altta kare küp bir kaideye oturur. Stilize edilmiş başlıklara sahip olan sütunceler üstte bir silme ile birbirine bağlanmış olup, silmenin üzerinde yer alan alem motifi ile mihrap sonlanır. Mihrabın bitişiğinde yer alan minber ahşap olup, özgündür. Basık kemerli girişi olan minberin korkulukları ajur tekniği ile oluşturulmuştur. Aynalığı sade olan minberin köşk kısmı baldaken şekilli olup , üzerinde konik bir külah vardır. Günümüzde kullanılmayan cami, oldukça bakımsız olup yıkılmak üzeredir. 

Kaynakça: 

- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/