GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

AĞA KÖPRÜSÜ


İlçesi                                   : Yağlıdere
Mahalle/Köyü                   : Ümütbükü Köyü
Kadastral Durum             :
Karar / Tarih                     : 20.10.1998 / 3270
Yapım Tarihi                     : 1816
Yaptıran                             : Mehmet Emin Ağa
Yapı Tipi                            : Köprü

Yağlıdere – Alucra karayolu güzergahında, Yağlıdere Irmağı üzerinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren kitabesi kısmen günümüze ulaşmıştır. Kethüdazade Emin Ağa tarafından inşa 1232 H. (1816 M.) inşa ettirilmiştir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz, korkularda kesme taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı dörder adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

Köprünün memba cephesinin doğu tarafında, bir ucu köprü kenar ayağına dayalı olan ve menba yatağına açılarak devam eden, esas görevi akarsuyu köprü gözüne sevk etmek olan kanat duvarı vardır. İki yandan dere yatağındaki kayalık zemine oturan kemerin üzeri, hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli ve kademeli olup, üzeri moloz taş döşelidir. Moloz taş örgü olan korkuluklarının sonradan kesme taş malzeme ile yenilendiği görülmektedir. Yakın tarihte restore edilen köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, taşıt trafiğine kapalıdır.

Sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat

Ve ragubü’l-cennetü’d-derecât

Kethüdazade Emin Ağ…

Hayratıdır …

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • YAĞLIDERE AĞA KÖPRÜSÜ (0).jpg