GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAĞLAYAN KÖYÜ KÖPRÜSÜ


İlçesi                                : Yağlıdere
Mahalle/Köyü                  : Çağlayan Köyü Merkez Mahalle
Kadastral Durum            :
Karar / Tarih                    : 12.09.2008 / 1736
Yapım Tarihi                     :
Yaptıran                            :
Yapı Tipi                           : Köprü

Çağlayan Köyü, Merkez Mahallesinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz bazalt taş kullanılmıştır. Köprü, sivri kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı üçer adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

 Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Korkulukları taş olup, üst sıra taşları yatay yönde sıralanmış yarım yuvarlak formludur. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, sadece yaya kullanımına imkân vermektedir. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/