GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

EZEDİN KÖPRÜSÜ


İlçesi                                   : Bulancak
Mahalle/Köyü                   : Gültepe Köyü
Kadastral Durum             :
Karar / Tarih                     : 11.06.1997/2856
Yapım Tarihi                      :
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Köprü

Bulancak – Kovanlık kara yolunun doğu kenarında, Kovanlık Deresi üzerinde Gültepe Köyü sapağında ve aynı köyün hudutları içerisinde yer almaktadır. Kitabesi bulunmayan köprüde inşa malzemesi olarak düzgün kesme taş, kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Kemerde kullanılan taş, kesme andezittir. 

Doğu – batı yönünde uzanan köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Köprünün kemeri, yarım daire tarzında tertip edilmiştir. İki yandan dere yatağındaki kayalık zemine oturan kemerin hemen üstünde boydan boya dolanan ve ana kemere nazaran daha dar tutulmuş bir hafifletme kemeri yer alır. Tabliyesi taş döşemeli ve eğimli olup, tek yönden vasıta geçebilecek genişliğe sahiptir.

               

Köprünün uzunluğu yaklaşık 24 m., genişliği ise kemerin karın kısmında 3,90 metredir. Köprünün memba cephesinin doğu tarafında, bir ucu köprü kenar ayağına dayalı olan ve menba yatağına açılarak devam eden, esas görevi akarsuyu köprü gözüne sevk etmek olan kanat duvarı vardır. Kaba yonu bazalt taş malzemeli tempan duvarları sağlam durumda olup, sonradan onarım görmüştür.  Köprü tabliyesini iki taraftan sınırlayan korkuluklarda taş malzeme kullanılmıştır. Korkuluklar, yaklaşık 45 cm kalınlığa, 40 cm yüksekliğe sahip olup, üzeri semerdam şeklinde düzenlenmiştir. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • BULANCAK EZEDİN KÖPRÜSÜ (1).JPG