GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BEKTAŞ BEY CAMİİ

İlçesi                                    : Çamoluk
Mahalle/Köyü                    : Sarpkaya Köyü
Kadastral Durum              : 
Karar / Tarih                      : Tescil kaydı yoktur.
Yapım Tarihi                      : 1816
Yaptıran                              : Bektaş Bey
Yapı Tipi                             : Cami

Giriş kapısı üzerindeki kitabe yeri boş olan caminin, Çeçenzade Hasan Bektaş Bey tarafından 1816 (H. 1232) tarihinde inşa ettirildiğine dair yayınlar vardır. Kâgir sistemde inşa edilen yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Ahşap hatıllı beden duvarlarında kireç taşı kullanılmıştır. Köşe taşları, büyük boyutludur. Taş araları derzlenmiştir. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi, kare kaideli, çokgen planlı ve tek şerefelidir.

Son cemaat yeri sonradan betonarme olarak inşa edilmiştir. Caminin kuzey cephesi ortasında yer alan girişi dikdörtgen formlu olup, profilli bir silme ile çevrelenmiştir. Yuvarlak kemerli olan açıklığının iki yanında birer adet sütunce vardır. Yarım yuvarlak biçimli sütunceler, üstte profilli silme ile birbirine bağlanır. Kemer kilit taşı, kemer sorgucu şeklinde dışa taşırılmıştır. Kemer üzerindeki alınlık içerisinde, kademeli yarım yuvarlak kemerle çevrili kitabelik boş olup, kitabenin akıbeti hakkında bilgi yoktur. Girişin iki yanında birer pencere yer alır. Bu pencereler dışında doğu ve batı cephesinde üç adet alt sıra, üç adet üst sıra, güney cephesinde iki adet alt iki adet üst sıra pencereleri yer alır. Pencerelerin tamamı, dikdörtgen formlu ve düz atkı taş açıklıklı olup, üst sıra pencereleri küçük boyutlu ve mazgal şeklindedir. Alt sıra pencereleri demir korkulukludur. Cepheler, üstte ahşap saçakla sonlanır. Yapı, kiremit kaplı dört omuzlu kırma çatı ile örtülüdür.

Caminin harim bölümünde duvar yüzeyleri sade olup, süslemeye yer verilmemiştir.  Harim, üst örtüyü taşıyan yuvarlak formlu ahşap sütunlarla üç sahınlı olarak düzenlenmiştir. Sütunlar, birbirlerine ahşaptan yuvarlak kemerle bağlanmıştır. Kuzeyinde yer alan tek yönlü mahfilin ortasında, dikdörtgen formlu bir balkonu vardır. Tamamen ahşap olan mahfilin korkulukları parmaklık şeklindedir. Dikdörtgen formlu olan mihrap yüzeyinde yoğun bir kalemişi süsleme kompozisyonu yer alır. Yazı, madalyon, kıvrık dal, soyut yaprak stilize çiçek, madalyon gibi motiflerle süslenen mihrapta, kırmızı, yeşil mavi ve sarı renkler hâkimdir. Mihrap nişi, üç dilimli yonca yaprağı şeklinde bir kemerle sonlanır. Mihrabın hemen batısında yer alan ahşap minberin aynalık bölümü, düşey dikdörtgen panolar şeklinde bölümlenmiş olup, korkuluğunda sülüs yazı örneği yer alır. Minberin baldaken biçimli köşk kısmı konik bir külahla sonlanır. Cami, harim kısmındaki zengin kalemişi işçiliği ile Giresun genelindeki en güzel cami örneklerinden birini temsil eder. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • çamoluk Bektaş bey cami (2).JPG
  • DSCN2391.JPG
  • DSCN2402.JPG