GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜÇÜK KÖPRÜ


İlçesi                                   : Bulancak
Mahalle/Köyü                    : Bahçeli Köyü
Kadastral Durum              : 
Karar / Tarih                      : 22.09.2006/ 830
Yapım Tarihi                      :
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Köprü

Bulancak – Kovanlık kara yolunun batı kenarında, Kovanlık Deresi’ne bağlanan küçük bir dere üzerinde, Cindi Köyü sapağında, Bahçeli Köyü hudutları içerisinde yer almaktadır. Kitabesi yoktur. Malzeme bakımından düzgün yonu, kaba yonu, moloz ve dere taşlarının kullanıldığı görülmektedir. Kemer açıklığında farklı ebatlarda ince yonu andezit kullanılmıştır. Ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında, tabliye döşemelerinde kaba yonu, moloz ve yer yer dere taşı kullanılmıştır. Yuvarlak kemerli ve tek gözlü olan köprünün ayağı doğuda kayalık bir zemine oturtulmuştur. Kemer taşları sağlam durumdadır. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Döşeme, tahrip olmuştur.

Köprünün gövde boyu yaklaşık 12 m., yuvarlak kemerin karın kısmı 2,65 m. genişliğindedir. Köprünün memba cephesinin güney tarafında, bir ucu köprü kenar ayağına dayalı olan ve menba yatağına açılarak devam eden kanat duvarı vardır. Tempan duvarları üzerine gelen korkuluk duvarı yaklaşık 45 cm kalınlığa, 40 cm yüksekliğe sahip olup, üzeri düzdür. Günümüzde sadece yaya trafiğine imkan veren köprünün kemer kısmı sağlam, diğer bölümleri bakımsız durumdadır. Tempan duvarında kısmi dökülmeler görülmektedir. Mevcut durumu ile kullanıma uygun değildir.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/