GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KARABÖRK BELDESİ KÖPRÜLERİ

 

İlçesi                                  : Çanakçı
Mahalle/Köyü                   :
Kadastral Durum             :
Karar / Tarih                     : 12.09.2008 / 1762
Yapım Tarihi                     :
Yaptıran                             :
Yapı Tipi                            : Köprü 

BİRİNCİ KÖPRÜ

Karabörk Beldesinde yer almaktadır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu; ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer, derenin iki yakasında, dere yatağında bulunan yerli kayalar üzerine oturtulmuştur. Kemerin üzerinde yer alan hafif dışa taşıntılı ve daha dar ele alınmış hafifletme kemerinin az bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Köprünün tabliye kısmı, sonradan asfalt malzeme ile kaplanmıştır.

 Köprünün memba cephesinin iki yakasında, alttan üste doğru daralarak yükselen kanat duvarı vardır. Köprünün taş olan korkulukları, sonradan betonla sağlamlaştırılan demir korkulukla değiştirilmiştir. Değişik dönemlerde onarım gören köprü, günümüzde sağlam durumda olup, tek yönlü taşıt trafiğine imkân vermektedir.

İKİNCİ KÖPRÜ

Karabörk Beldesi merkezinde yer alan köprünün ancak kemerinin bir bölümü ayakta kalabilmiştir. Yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit taşı kullanılmıştır. Kemerin üzerinde hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış hafifletme kemerinin yer aldığı, kalıntılardan anlaşılmaktadır. Günümüzde iki tarafında da yapılaşma olan köprü yıkılmak üzere olup, ulaşım bitişiğine sonradan inşa edilen başka bir köprü ile sağlanır.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/