GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞ KÖPRÜ


İlçesi                                   : Dereli
Mahalle/Köyü                    : Merkez
Kadastral Durum              : 
Karar / Tarih                      : 30. 05. 2000 / 3797
Yapım Tarihi                      :
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Köprü

İlçe merkezinde, Aksu Irmağı üzerinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz, korkularda kesme taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı üçer adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

 Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup beton kaplıdır. Korkuluklarının sonradan kesme taş malzeme ile yenilendiği görülmektedir. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, tek yönlü taşıt trafiğine imkan vermektedir.  

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/