GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

YENİKÖY KÖYÜ CAMİİ

İlçesi                                    : Çamoluk
Mahalle/Köyü                    : Yeniköy Köyü
Kadastral Durum              : 
Karar / Tarih                      : Tescil kaydı yoktur.
Yapım Tarihi                      : 1836
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Cami ve mezarlık

Yeniköy Köyü merkezinde yer alan caminin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre 1836 (H. 1252) inşa edilmiştir. Geometrik motiflerle süslenen kitabenin tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. Kâgir sistemde inşa edilen yapının duvarları ahşap hatıllarla desteklenmiş olup, taş araları derzlenmiştir. Minaresi bulunmayan yapının üzeri çinko levha kaplı kırma çatı ile örtülüdür.

Caminin harim bölümünde duvar yüzeyleri sade olup, mihrap ve pencere açıklıklarının çevrelerinde kalemişi süslemeler görülür. Stilize edilmiş kıvrık dal ve çiçek motiflerinden oluşan süsleme kompozisyonunda kırmızı, mavi ve yeşil renkler hâkimdir. Tamamen ahşap olan mahfilin ortasında dikdörtgen biçimli bir balkonu vardır. Yarım yuvarlak biçimli mihrap nişinin alt seviyesinde örgü motifi görülür. Harimin batı duvarına bitişik olan minberi ve güneydoğu köşesinde yer alan kürsüsü ahşap olup, korkulukları aynı tarzdadır. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/