GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İÇMESUYU KÖYÜ CAMİİ

İlçesi                                   : Dereli
Mahalle/Köyü                   : Merkez
Kadastral Durum             :  Ada: 109 Parsel: 1
Karar / Tarih                    : 29. 02. 2012 / 311
Yapım Tarihi                     :
Yaptıran                            :
Yapı Tipi                            : Cami

Kitabesi bulunmayan caminin tam olarak ne zaman inşa edildiği belli değildir. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan cami, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Malzeme bakımından beden duvarlarında düzgün yonu, silme ve sövelerde ise kesme taş kullanılmıştır. Yapının cepheleri sade bir düzenlemeye sahiptir. Dikdörtgen formlu ve düz atkı taş açıklıklı pencereleri taş söveli ve demir parmaklıdır. İçten yuvarlak kemerli olan pencerelerin kanatları ahşaptır.

Yapıya kuzey cephesine sonradan eklenen ve son cemaat yeri işlevi gören sundurma içerisinden girilir. Harime yuvarlak kemerli ve taş söveli metal kapı ile girilir. Girişin batısında yer alan ahşap merdiven ile mahfile çıkılır. Mahfil, önde iki adet yuvarlak kesitli ahşap sütun ile taşınır. Harimin duvar yüzeyleri sadedir. Tavanı ve taban döşemesi ahşaptır. Yapının özgün olmayan mihrabı dilimli nişli ve mukarnas kavsaralıdır. Mihrapta kalemişi rumi, palmet ve bitkisel süslemer görülür. Mihrabın sağında yer alan minber sonradan ilave edilmiştir. Yapının üzeri dört omuzlu kırma çatı ile örtülüdür. Ahşap saçaklı çatı, sac malzeme ile kaplanmıştır. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/