GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SÜLLÜ KÖPRÜLERİ

 

İlçesi                                    : Dereli
Mahalle/Köyü                    : Süllü Mahallesi 
Kadastral Durum              : G40-C4
Karar / Tarih                      : 29. 11. 2007 / 1391
Yapım Tarihi                      :
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Köprü

BİRİNCİ KÖPRÜ

Süllü Mahallesinde aynı adla anılan dere üzerinde yer alan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit taşı; diğer bölümlerinde kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer genişliği yaklaşık 6 metre, yüksekliği 4 metredir. Üzerinde yer aldığı derenin daraldığı bir noktada inşa edilen köprünün kemeri, doğrudan dere yatağına oturtulmuştur. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup, taşlar kemer kavisine göre şekillendirilmiştir. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Köprünün tabliye kısmında eğim yoktur. Stabilize yol şeklinde düzenlenen tabliye kısmının iki tarafındaki taş korkuluklar yıkılmıştır. Köprünün moloz taş örgülü tempan duvarlarında dökülmeler görülmektedir. Tek yönlü olarak taşıt trafiğine imkan veren köprünün değişik dönemlerde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.

İKİNCİ KÖPRÜ

Süllü Mahallesinde Kulakkaya Deresi üzerindedir. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit taşı; tempan duvarlarında moloz ve yonu taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup, kemer kavisine göre şekillendirilmiştir. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Köprünün tabliye kısmı düz olup, eğimden kurtarmak için bir tarafı rampa şeklinde yükseltilmiştir. Stabilize yol şeklinde düzenlenen tabliye kısmının iki tarafındaki taş korkuluklar yıkılmıştır. Köprünün moloz ve dere taşı ile örülen tempan duvarlarında dökülmeler görülmektedir. Tek yönlü olarak taşıt trafiğine imkan veren köprünün kemeri, dere yatağından fazla yüksek değildir.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/