GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARALIK KÖYÜ CAMİİ

İlçesi                                       : Eynesil
Mahalle/Köyü                       : Aralık Köyü
Kadastral Durum                 : Pafta: Ada: 140 Parsel: 131 Mezarlık Parseli: 72
Karar / Tarih                        : Karar Tarih: 27.05.2010-2708
Yapım Tarihi                         :
Yaptıran                                 :
Yapı Tipi                                : Cami – Mezarlık

Giriş kapısının batı kenarında yer alan kitabeye göre, 1838-1839 (H. 1255) yılında inşa edildiği yazılıdır. Kâgir sistemde inşa edilen yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır (9.60 X 7.80 m.). Beden duvarlarında malzeme bakımından kaba yonu taş kullanılmıştır. Son cemaat yeri sonradan harime dahil edilen caminin minaresi yoktur.

Caminin kuzey cephesi ortasında, dikdörtgen formlu, düze atkı taşlı basık bir girişi vardır. Bu giriş, harimin kuzey duvarı ortasındayken, son cemaat yerinin harime dahil edilmesiyle şimdiki yerine taşınmıştır. Girişin iki yanında birer, üstünde ise üç adet pencere yer alır. Pencereler yatay yönde demir parmaklıklarla korunur. Caminin doğu cephesinde ikisi altta ikisi üstte olmak üzere dört, batı cephesinde bir, güney cephesinde iki adet penceresi daha vardır. Cepheler, üstte kısa tutulmuş profilli bir saçakla sonlanır. Caminin üzeri çinko sacla kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Harime, kuzey cephesinin ortasında yer alan dikdörtgen formlu, düz atkı taşlı ve tek kanatlı özgün bir kapı ile girilir. Caminin beden duvarları, sade olup beyaza boyanmıştır. Harimin kuzeyinde yer alan mahfil ahşap olup, ikişerden dört adet başlıklı ahşap kolonla taşınır. Mahfil, son cemaat yeri ile birleştirilerek genişletilmiştir. Parmaklık şeklinde korkulukları olan mahfilin ortasında yarım yuvarlak balkon şeklinde bir çıkması vardır. Mihrap ve minberi özgündür. Taş malzeme ile inşa edilen mihrabı sadedir. Dikdörtgen formlu mihrap, yarım yuvarlak bir nişe sahiptir. Kavsarası, yatay bir silme ile nişten ayrılmıştır. Ahşap olan minberin, aynalık kısmında üçgen şeklinde geometrik bir motif vardır. Korkuluğu, iç içe geçmiş daire motiflerinden oluşur. Köşk kısmı baldaken şeklinde olup, dilimli yuvarlak kemerlidir. Mihrap, konik bir külah üzerindeki alemle sonlanır. Yakınına yapılan yeni bir cami nedeni ile ibadete kapalı olan cami, harap durumdadır.

Kitabesi

Yâ müfettihe’l-ebvâb iftah lenâ hayrü’l-bâb

Sene 1255 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/