GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAVUŞLU ORTA MAHALLE CAMİİ

İlçesi                                     : Görele
Mahalle/Köyü                     :
Kadastral Durum               :  Pafta:  Ada:  298 Parsel:  55
Karar / Tarih                      : 26. 03. 2009/ 2055
Yapım Tarihi                       :
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Cami

Giriş kapısının üzerinde yer alan kitabesine göre, 1874 (H. 1292) yılında inşa edilmiştir. Kitabenin üzerine sonradan 1292 yazılı mermer bir kitabe yazılmıştır.

Kâgir sistemde inşa edilen yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır (11.10 X 9.10 m.). Beden duvarlarında malzeme bakımından kaba yonu taş kullanılmıştır. Revak şeklinde son cemaat yeri ve harimden oluşan caminin minaresi, 1992 yılında mahalle halkının elbirliği ile inşa edilmiştir. Minare, çokgen kaideli, yuvarlak gövdeli, iki şerefeli ve konik külahlıdır. Şerefe altı, stilize edilmiş üç kademe mukarnas sırası ile geçilmiştir.

Cami, cephe düzenlemesi bakımından sade bir görünüme sahiptir. Kuzey cephesinde; ortada iki, yanlarda duvara gömülü birer sütun ile taşınan son cemaat yeri revak şeklinde düzenlenmiş olup, sonradan kapatılmıştır. Üç parçanın birleşiminden oluşan taş olan sütunların başlıkları, stilize dor tarzındadır. Son cemaat yerinin alt katının kuzey cephesi, ortada demir kapılı bir giriş ve iki yanında birer pencere, üstte yuvarlak kemerli üç pencereden oluşur. Yapının doğu ve batı cephelerinde üçer adet alt, üç er adet üst, güney cephesinde iki adet alt üç adet üst pencereleri vardır. Üst sıra pencereleri daha küçük boyutludur. Pencerelerin taş söveleri, cephe yüzeyinden hafif dışa taşırılmıştır. Doğu cephede, alt sıra orta penceresi üzerinde, taş üzerine yapılmış selvi motifi vardır. Cepheler üstte, kare kesitli, üç kademeli silme sırasından oluşan bir saçakla son bulur. Yapının üst örtüsü kırma çatı olup, çinko sacla kaplıdır.

Harime, kuzey cephesinin ortasında yer alan dikdörtgen formlu, düz atkı taşlı ve iki kanatlı özgün bir kapı ile girilir. Ahşap olan kapı kanatlarında, ikişerden dört adet, yüzeyi yiv sıraları ile hareketlendirilmiş tabla vardır. Caminin beden duvarları, mahfili, taşıyıcı kolonları ve çatısı sonradan lambri malzeme ile kaplanmıştır. Mihrap ve minberi özgündür. Taş malzeme ile inşa edilen mihrabı boyanmıştır. Dikdörtgen formlu mihrap, yarım yuvarlak bir nişe sahiptir. Sivri kemer şeklinde sonlanan kavrasanın kenarlarında kalan üçgen yüzeylere birer gülbezek yerleştirilmiştir. Ahşap olan minberin, aynalık ve korkuluk bölümleri sadedir. Köşk kısmı baldaken şeklinde olup, konik bir külahla sonlanır.

Caminin, beden duvarları, giriş kapısı, pencereleri, mihrap ve minberi özgünlüğünü korumaktadır. Son cemaat yerinin kapatılması ve iç mekân kaplamaları özgün görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/