GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEYH KERAMETTİN TÜRBESİ VE MEZARLIĞI

İlçesi                                       : Giresun Merkez
Mahalle/Köyü                       : Boztekke Köyü
Kadastral Durum                 : Pafta: 8 Ada: 267 Parsel: 273
Karar / Tarih                        :23.07.1990 / 788
Yapım Tarihi                         :
Yaptıran                                :
Yapı Tipi                                :Türbe

Giresun merkeze 10 km uzaklıktaki Boztekke Köyü mezarlığının doğusunda yer alır. Horasan’dan geldiğine inanılan Şeyh Keramettin adlı bir hocanın türbesi olup, değişik zamanlarda yapılmış cami, kuyu, aş evi ve değirmenden meydana gelen bir vakfiyedir. Türbe, muhtemelen Şeyh Keramettin’in ölümünden sonra yöre halkı tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur ancak giriş kapısının üzerinde, sağda bir şeceresi yer almaktadır. Kare planlı, düzgün kesme taşlarla inşa edilen türbe, sonradan içten ve dıştan sıvanıp boyanmıştır. Üstü kırma çatı ile örtülüdür. Taban ve tavanı tamamen ahşaptır. Türbeye doğudan dikdörtgen formlu, basık kemerli bir kapı ile girilir. Dört basamaklı merdivenden çıkılarak ulaşılan kapı, çift kanatlı olup, demirdendir. Kapının her iki yanında silmeli birer sütünce vardır. Kapının sağında ve solunda basık kemerli ve dikdörtgen formlu birer pencere mevcuttur. Her iki pencere de dıştan yüzeyden hafif dışa taşkın basık kemerli birer çerçeve ile sınırlandırılmıştır. Mazgal şeklinde düzenlenen pencereler demir şebekelidir. Yapının doğu cephesi dışındaki diğer cephelerinde de basık kemerli ve dikdörtgen formlu, demir şebekeli ikişer pencere mevcuttur. Pencereler dıştan, yüzeyden hafif dışa taşkın basık kemerli çerçeveler ile sınırlandırılmıştır. Cepheler üstte dışa taşırılmış ahşap saçakla son bulmaktadır. İç mekan oldukça sade düzenlenmiştir. İçten duvar yüksekliği 2.80 cm.dir. Yapının içerisinde ters L şeklinde yükseltilen alanda dört adet sembolik taş sanduka bulunmaktadır. Bunlardan girişe yakın ikinci sandukanın Evliya Şeyh Kerametine ait olduğu belirtilmektedir. Diğerlerinin ise müritleri olduğu sanılmaktadır. Ancak eskiden bu sandukalardan ikisinin üzerinde sarık bulunduğu köy halkı tarafından ifade edilmiştir. Türbe, yaklaşık 15 yıl önce tamamen yıkılarak betonarme olarak tekrar inşa edilmiştir.

Türbenin haziresinde 1765 yılında vefat eden Cinoğlu Süleyman Ağa ve yine aynı yıl vefat eden oğlu Mehmet Ağa’nın mezarları vardır. Caminin haziresinde bulunan 1885 yılında vefat eden Hacı Süleyman Ağa’nın mezar taşında yer alan şu sözler oldukça anlamlıdır:

“Ed-dünyâ temerru merra’s-sehâb fealeyküm ta’mirü kulübü’l-ihtibâb” (Dünya bulutlar gibi gelip geçmekte, sen dostlarının kalplerini onarmaya bak)

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/


  • DSC_7000.JPG
  • DSC_7001.JPG
  • DSC_7014.JPG