GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çavuşpınarı Çeşmesi

Çeşme, evlerin çevrelediği bir avlu sokakta bulunmaktadır. Kesme taş malzeme ile inşa edilen çeşme, dikdörtgen planlı, tek cepheli ve sivri kemerlidir. Ermenice kitabesine göre Parsiğ Torunu Minatzagan tarafından 1 Temmuz 1880 tarihinde yapılmıştır/açılmıştır. Çeşme nişi içerisinde iki adet maşrapa nişi yer almaktadır. Kitabesi bu nişlerin arasına yerleştirilmiştir. Tek lüleli çeşmenin yalağı sonradan beton malzeme ile yenilenmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun