GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşme 1 (Avutmuş Mahallesi)

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Tek cepheli çeşmenin kemer nişinde kitabesi bulunmaktadır. Sivri kemeri bulunan çeşmenin kemer bölümü silmelidir. Kemer bitimleri iki yanda, silme ile ayrılan ayaklar üzerine oturulmuştur. Derin bir nişe sahip çeşmenin yalak bölümü bulunmamaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun