GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Evcili Köyü Cami

Yapı, yığma yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Günümüzde cami olarak kullanılan yapı, üç nefli bazilikal planlı bir kilisedir. Kilise yapısının batıda narteksi ve doğuda üçlü apsisi bulunan, içten beşik tonoz, dıştan kırma çatılı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellikleri ile kilise yapısı 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Yapı, camiye çevrilirken birçok değişiklik yapılmıştır. Kuzey ve güney cepheleri kısmen özgünlüğünü korumuştur. Bu cephelerde yer alan pencere açıklıklarının bazıları büyütülmüş bazıları ise kapatılmıştır. Yapının üç apsisinin ikisi yıkılmış, bu alana giriş bölümü yapılmıştır. Geriye kalan apsisin üzerine sac levha ile yapılan minare eklenmiştir. Çatısı kırma çatı olup sac levha ile kaplanmıştır. Kilisenin asıl girişi kapatılmıştır.
İç kısımda tavan ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Taş mihrabı boyanmıştır. Sade işçiliğe sahip ahşap minberi ve vaaz kürsüsü de boyalıdır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun