GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Eyvan Çeşme

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Tek cepheli ve dikdörtgen planlı çeşme sivri kemerlidir ve duvara bitişiktir. Kemer nişinde kitabesi bulunmaktadır, ancak kitabesinde yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi yer almamaktadır. Kademeli kemer ve kemerin üst kısmında yer alan silmesi cephe görünümünü hareketlendirmiştir. Çeşme yalağı günümüzde mevcut değildir. 

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun