GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Cami

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Cami, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. 
Yazılı kaynaklara göre, ilk inşasında ahşap olan cami, iki kez yangın geçirmiş ve taş malzeme ile yeniden yapılmıştır. Yazılı kaynaklarda, günümüzdeki yapının 1888 yılında Rasih ve Mahmut Paşalar tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.

Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey, doğu ve batı cephelerinde üç girişi bulunmaktadır. Caminin kuzeybatı cephesinde minaresi bulunmaktadır. Minare tek şerefelidir. Yapının üstü kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Caminin kuzeyinde bulunan son cemaat yeri yuvarlak kemer açıklıklı ve üç gözlüdür. Doğu kısmına sonradan imam odası eklenmiştir. Son cemaat yerinin üstü üç adet kubbe ile örtülüdür.

Kadınlar mahfiline, harimde giriş kapısının doğu ve batısında bulunan tek kollu iki adet merdiven ile çıkılmaktadır. Harimin üst örtüsü altı adet sütunla taşınmaktadır. Ortada dört sütunla taşınan ana kubbe ve ana kubbenin dört köşesinde küçük kubbeler bulunurken küçük kubbeler arasında tonozlar bulunmaktadır. Sütun başlıkları süslemelidir. İç mekânda duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mihrap, taş malzemeden olup mukarnaslıdır. Sonradan boyanmış olan mihrabın alınlık kısmı yuvarlak kemerlidir. İki yanda sütunçeler yer almaktadır. Minber ise yine taş malzemeden yapılmış olup farklı motiflerde taş işçiliği görülmektedir. Minber de mihrap gibi yer yer boyanmıştır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun