GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İstiklal Çeşmesi

Yazılı kaynaklara göre, 1927 yılında, Belediye Başkanı Hüsnü Bey tarafından Kurtuluş Savaşı’nın anısına ve Cumhuriyet’in kuruluşuna ithafen inşa edilmiştir. Ustası Torullu Sarı Mustafa’dır. Yapı 1985 yılında eski belediye binasının önünden günümüzdeki yerine, şehrin merkezine taşınmıştır.
Çeşme baldaken biçimiyle inşa edilmiştir. Üzeri sekizgen kesitli çatı ile örtülmüş olup çatı malzemesi çinkodur. Dört adet sütunla taşınan çatının orta noktasında aydınlık feneri bulunmaktadır. Üst örtünün iç kısmı beyaz sıva üzerine çeşitli motiflerde kalem işleriyle süslenmiştir.
Çeşme kısmı alttan üste doğru incelerek yükselen taştan inşa edilmiştir. Üzerinde bitkisel motifli taş işçiliği görülmektedir. Üst bitiminde ay yıldızlı alem yer almaktadır. Tabanında silindirik biçime sahip su haznesi bulunan çeşmenin dört tarafında dört adet lülesi vardır. Silindirik yapıyı çevreleyen yalağı çember formludur. 

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun