GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıoğlu Cami

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapının malzemesi kesme taştır. Kitabesine göre, Hicri 1243 (Miladi 1827) yılında, Dikzâde Hayri Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kitabesinde yer alan tarih farklı kaynaklarda Hicri 1343 (Miladi 1924) olarak da yorumlanmaktadır. Camide bulunan bilgi tabelasına göre, cami, 2000 yılında yıkılmış ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Tek kubbeli olan yapının güneybatı köşesinde tek minaresi bulunmaktadır. Tek şerefeli olan minarenin malzemesi kesme taştır. Dikdörtgen planlı olan yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yuvarlak kemerli pencereleri taş sövelidir. Son cemaat yeri, sonradan tamamen kapatılan yapının girişine üç basamakla ulaşılmaktadır. Girişi örten sundurması iki adet sütun tarafından taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline yerinden ve harimden çıkılmaktadır. Kadınlar için, son cemaat yerine açılan ayrı bir kapı bulunmaktadır. Kadınlar mahfilinin tam ortasında köşk kısmı bulunmaktadır. Kadınlar mahfili dört sütun ile taşınmaktadır. Mihrabı, minberi ve vaaz kürsüsü yenilenmiştir. Harim duvarları yaklaşık seksen santimetre yüksekliğe kadar lambri kaplanmıştır. İç mekânda yer alan boya ve kalem işleri yenidir..

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun