GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Mahallesi Konutları

Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Bodrum kat kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde yapılmıştır. Köşelerde ve pencere sövelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat, normal kat ve çatı katı ahşap çatkı arası dolgu ile inşa edilmiştir ve sıvalıdır. Doğu cephesinde sıva büyük ölçüde dökülmüştür ve ahşap çatkı görülmektedir. Bu cephede zemin kata giriş sağlanan çift kanatlı ahşap bir kapı bulunmaktadır. Girişe tek yönlü merdivenle ulaşılmaktadır. Güney cephede bulunan giriş normal kata ulaşım sağlamaktadır ve yapının kullanılan girişidir. Giriş, çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kuzey cephedeki giriş bodrum kata açılmaktadır ve giriş tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Pencereleri ahşap giyotin tarzda olup zeminle bağlantısı olanlar demir korkulukludur. Köşelerde ve kat aralarında silmeler kullanılmıştır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun