GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tamzara Mahallesi Konutları 1-2

Tamzara Mahallesi Konutları 1 

Yapı, bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme olup koyu renkle belirginleştirilmiştir. Bodrum katı kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Üst katlar ise bağdadi sistemde inşa edilmiştir ve cephelerde ahşap çatkı arasında kerpiç dolgu mevcuttur. Yapının güney cephesinde yer alan cumbası tek pencerelidir ve kerpiç dolgusu dökülmüştür. Bu cumba iki payanda ile bina cephesinden desteklenmiştir. Doğu cephesinde bir asma balkon mevcuttur. Balkon çevresi ahşap korkulukludur. Bu cepheden yapının bodrum katına yan yana iki adet giriş bulunmaktadır. Giriş kapıları ahşap malzemedendir. Bu cephede zemin katta, balkon altında iki adet ve her iki yanda üçer adet olmak üzere sekiz adet pencere bulunmaktadır. Normal katta ise her iki yandaki pencereler tekrar etmektedir ve ortada bir balkon kapısı yer almaktadır. Dikdörtgen formlu ahşap pencereler, giyotin tarzda ve ahşap sövelidir. Zemin kat pencerelerinin tamamında, normal kat pencerelerinin ise alt kısmında demir korkuluk bulunmaktadır. Kuzey cephe diğer cephelere nazaran sağır olup bu cephede sadece üç adet pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde bulunan giriş zemin kata ulaşım sağlamaktadır. Yaşam alanına giriş bu kapıdan sağlanmaktadır. Ahşap kapı tek kanatlıdır.

Tamzara Mahallesi Konutları 2

Bitişik nizam dört yapı, bodrum kat, zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır ve yan yana parsellerde yer almaktadır. Zemin kat, taş malzeme ile yığma yapım sisteminde yapılmıştır. Beden duvarları sıvalıdır. Yapılar kırma çatılı olup çatı sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemeleri ahşap malzemeli olup koyu kahverengine boyanarak belirginleştirilmiştir. Kat ve köşe silmeleri ahşaptır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri saçak ile aynı kahverengiye boyanarak belirginleştirilmiştir. Pencerelerin çoğu demir korkulukludur. Yapının kuzey cephesinde bodrum katta sokağa açılan ticari dükkânlar bulunmaktadır. Dükkânların pencere ve kapıları ahşap malzemeli olup koyu kahverengiye boyanarak belirginleştirilmiştir. Zemin katta her bir yapının üç penceresi bulunmaktadır. Doğu yöndeki hariç diğer yapıların çatı katı cepheleri ahşap malzemelidir ve silmeler ile pencereler aynı renge boyanmıştır. Doğu cephede bulunan cumba tek pencerelidir. Bu cephede zemin kata açılan bir giriş mevcuttur. Girişe bahçeden bir merdivenle ulaşılmakla birlikte kapısı tek kanatlı ve ahşap malzemelidir. Merdivenle ulaşılan balkon ferforje malzeme ile çevrelenmiştir. Batı cephesinde yapının çatı katı kuzey cephede olduğu gibi ahşap malzemeli olup boyanmıştır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun