GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taş Mahallesi Konutları 1-2-3-4


Taş Mahallesi Konutu 1 

Yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır ve saçak yapmıştır. Kuzey yönünde sokağa doğru çıkıntı yapmış olan cumbası aynı zamanda giriş kapısı için yarı açık mekân oluşturmaktadır. Kuzey güney doğrultulu yapının zemin katı kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Birinci kat, çatı katı ve cumba çevresi ahşap malzeme ile kaplıdır. Bu cephelerde beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptır. Kapı ve pencereler çevreleri ile birlikte ahşaptan olup zemin kat pencereleri boya ile belirginleştirilmiştir. Zemin katta bulunan pencereler demir korkulukludur. Yapının kuzey cephesinde yer alan girişinde çift kanatlı ahşap kapı yer almaktadır. Batı cephesinde bulunan girişindeki kapı ise tek kanatlı ve yine ahşap malzemedendir. Batı cephesindeki giriş yol eğiminden dolayı yapının birinci katında bulunmaktadır. Yapı, yol hizasında içeri çekilip gömme balkon oluşturmuş ve çevresi ferforje malzeme ile kapatılmıştır. Kuzey yöndeki ana girişin üzerinde bulunan cumba cephesinde ve çatı katı cephesinde birbirine bitişik çift kanatlı ikişer pencere bulundurmaktadır. Birinci kat ve çatı katında bulunan pencere söveleri koyu kahve rengindedir ve yapıya belirginlik katmaktadır.

Taş Mahallesi Konutu 2

Bitişik nizamlı yapıların her ikisi de bir bodrum kat, bir zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatılı yapıların çatıları sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap olup açık maviye boyanmıştır. Bodrum katları kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Diğer katların beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Pencere söveleri ve  silmeler saçak döşemesi ile aynı maviye boyalıdır. Güney tarafta olan yapının birinci kat pencereleri pvc malzeme ile değiştirilmiş olup giriş yanı demir korkulukludur. Kuzey tarafta olan yapının ahşap pencereleri aslı gibi ahşap olarak korunmuştur. İkiz yapıların güney tarafta olanının batı cephesinde zemin katta bir girişi daha bulunmaktadır. Bu girişe tek kollu bir merdivenle ulaşılmaktadır. Bu girişin her iki yanında iki ahşap pencere yer almaktadır ve pencereler demir korkulukludur. Yapıların asıl girişleri doğu cephede bulunan kapılarından sağlanmaktadır. Kapılar çift kanatlı olup ahşap malzemelidir.

Taş Mahallesi Konutu 3 

Yapı, bordum kat, zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Çatısı dört taraftan kırma olup sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme olup koyu kahverengi ile belirginleştirilmiştir. Yapının bodrum katı kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Zemin ve çatı katı bağdadi sistem ile inşa edilmiştir. Yapı kuzey yönde cephe vermemekle birlikte, doğu ve batı cepheleri sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşap malzeme ile belirginleştirilmiştir. Yapının yaşam alanına giriş batı cephesinde bulunan kapı ile çatı katından yapılmaktadır. Batı cephesinde iki adet ahşap, tek kanatlı kapı ve biri ahşap biri pvc malzemeli iki adet pencere bulunmaktadır. Cephe ve kapılar beyaza boyalıdır. Pencereler demir korkulukludur. Yenilenmeyen eski pencereleri koyu kahverengi olup ahşap malzemelidir. Yapının güney cephesindeki girişi zemin kata ulaşımı sağlamaktadır. Yapının batı cephesinde bulunan üç adet tek kanatlı ahşap kapı ise bodrum kata girişi sağlamaktadır.

Taş Mahallesi Konutu 4 

Yapı, iki bodrum kat, zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının kuzey yönde bodrum katları kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde yapılmıştır. Güney cephede ikinci bodrum katta kaba yonu taş, birinci bodrum katta ise kesme taş malzeme kullanılmıştır. Batı cephesinde bodrum katlar, kesme taş malzeme ile yığma sistemde yapılmıştır. Bu cephede döşeme silmeleri de kesme taştandır. Batı cephesinde birinci bodrum katta üç pencere boşluğu bulunmaktadır. Pencereler kesme taş söveli ve demir korkulukludur. Batı cephesinde ikinci bodrum katta 2 x 3 metre ölçülere sahip 3 adet açıklık cam örtülmüştür. Bu katın depo, dükkân vb. bir işlevle kullanılmış olduğunu düşündürmektedir. Yapının zemin ve çatı katı bağdadidir ve üstü kerpiç sıvalıdır. Çoğunluğu dökülmüş sıvadan dolayı ahşap çatkılar görünmektedir. Bu katlarda köşe ve döşemeler ahşap silmelidir. Pencereler ahşaptır ve ahşap söve ile çerçevelenmiştir. Doğu cephesinde yapının zemin katına iki giriş kapısı mevcuttur. Kapılar çift kanatlı olup açık maviye boyalıdır. Doğu cephesi kerpiç üstü sıvalıdır fakat yer yer dökülme mevcuttur.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun