GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurşunlu Cami

Yığma yapım sisteminde, kesme taş ve moloz taş ile inşa edilmiştir. Cami, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Giriş üzerinde yer alan kitabesine göre, cami, Hicri 995 (Miladi 1586/1587) yılında külliyenin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephede yer alan son cemaat yerine, üç kemer açıklığından girilmektedir, ancak günümüzde bu açıklıklar pvc malzeme ile kapatılmıştır. Tek şerefeli minaresi son cemaat yerinin doğusunda yer almaktadır. Dikdörtgen formlu pencereleri yuvarlak kemerli ve demir parmaklıklıdır. Pencereler içe doğru derinleşen silmeli çerçeveye sahiptir.
Harime giriş, son cemaat yerinden, basık kemerli kapı açıklık ile sağlanmaktadır. Kemerin üzerinde yonca formlu alınlığı bulunmaktadır. Giriş açıklığının kenarlarında sütunçeler yer almaktadır. Harimin üzeri kubbe ile örtülüdür. Mihrabı bitkisel bezemeli ve boyalıdır. Minberi ise ahşaptan ve yenidir.


Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun