GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Licese Klisesi

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kilise, yazılı kaynaklara göre, 1874 yılında Aziz Georgios’a ithafen inşa edilmiştir. Diğer bir kitabesinde de 1875 yılında kiliseye bağışta bulunulduğu yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.
Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir. Batı cephesinde bulunan nartesk bölümü iki katlıdır. Narteks, ortada iki adet İyon başlıklı sütun ile taşınmaktadır. Yapının yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Yapının girişi batı cephesinde bulunmaktadır. Tüm cephelerinde tek sıra dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Kuzey ve güney cephelerinin üçgen alınlık bölümlerinde birer adet yonca formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Kuzey cephesinin batı tarafında baldaken tarzda duvara bitişik olarak inşa edilmiş çan kulesi yer almaktadır. Üst örtü beşik tonoz şeklindedir ve merkezi kubbelidir. Kubbeyi İyon başlıklı sütunlar taşımaktadır. Apsislerde yer alan nişlerde bitikisel motifli bordürler yer almaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun