GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Meryem Ana Manastırı

Sarıyer Köyü Kayadibi Mahallesi’nde bulunan yapı yazılı kaynaklara göre ilk olarak 481-490 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bu bilgiyi kanıtlayacak herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Manastırın 19. yüzyılda yandığı ve tahribatın ardından yenilendiği de yazılı kaynaklarda geçmektedir. Manastır kompleksinde şapel, kilise, ayazma, maşatlık, bahçe, çeşme ve dehliz yapıları bulunmaktadır. Doğal kayanın oyulmasıyla inşa edilen yapı dört kademeden oluşmaktadır. Manastıra giriş batı cephesinden basık kemerli açıklığı olan tek kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. İkinci kademede olan birimlerin üst örtüleri beşik tonozdur. Üçüncü kademede terasa açılan birimler bulunmaktadır. Kilisenin, alt kotunda yer alan bu birimlerin içten üst örtüsü beşik tonozdur. Son kademe olan dördüncü kademede tapınma alanı olan kilise yapısı bulunmaktadır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planlı olan yapının girişi batı yönünden dikdörtgen formdaki açıklıktan sağlanmaktadır. Girişin tam karşısında üçlü yarım dairesel formda apsis bulunmaktadır. Apsis bölümü naostan üç basamaklı merdiven ile yükseltilmiştir. Üst örtüsü günümüze ulaşmayan yapının doğu cephesi doğal kayayla bitişiktir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun