GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müftü Çeşmesi 1

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı çeşme, tek cepheli ve sivri kemerlidir. Çeşme, yazılı kaynaklara göre, Hüseyin Efendi tarafından, Hicri 1217 (Miladi 1802) tarihinde inşa edilmiştir. Kemer bitimleri yanlarda silme ile ayrılan ayaklar üzerine oturtulmuştur. Tek lülesi bulunan çeşmenin yalağı, batı yönüne doğru uzatılmıştır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun