GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşhanlar

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Yazılı kaynaklara göre, Şebinkarahisar Sipahi Reisi Taban Ahmet Ağa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Bedesten olarak inşa edilen yapı, 1939 depremi sonrasında büyük hasar almıştır.
Osmanlı han tipolojisine sahip yapı iki katlı ve iç avluludur. Yapının ana girişi kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun