GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Topal Mehmet Paşa Çeşmesi

Topal Mehmet Paşa Hamamı’na bitişik olan çeşme, daha sonra günümüzdeki yerine taşınmıştır. Çeşmenin 1651 yılına tarihlenen hamamla aynı tarihte yapıldığı ileri sürülmektedir.
Yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı çeşme, tek cepheli ve sivri kemerlidir. Niş bölümünde yer alan kitabesi okunamamıştır. Silmeli niş kemeri geometrik motiflerle bezenmiştir. Kemer bitim yerlerinde, kemeri taşıyan ayakların hemen üstünde, her iki yanda da üçer adet servi ağacı motifi bulunmaktadır. Yalağı yenilenen çeşme, tek lülelidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun