GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turpçu Köyü Cami

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Kilise olarak inşa edilen yapı daha sonra camiye çevrilmiştir.
Kilise yapısının yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yazılı kaynaklarda, çan kulesinde 1874 tarihinin yazılı olduğu belirtilmektedir. Apsis bölümü yıkılan yapı, orijinalinde, bazilikal planlı, üçlü apsisi bulunan, içten beşik tonoz, dıştan kırma çatılı bir kilise yapısı olmalıdır. Üç adet sütun tarafından taşınan narteks bölümünün üst kısmı kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Sütunlar İyon başlıklıdır. Minareye dönüştürülen çan kulesi narteksin güney cephesinde bulunmaktadır. Tam karşısına yeni bir minare daha inşa edilmiştir. Her iki minare de tek şerefelidir. Malzemesi farklı olan minareler ahşap ve taş malzemelidir.
Yapının pencereleri dikdörtgen fomlu, yuvarlak kemerlidir. Daha önce kilise için açılan giriş kapatılmıştır. Yarı açık alandan içeri girildiğinde karşılaşılan ön girişten kadınlar mahfiline ahşap bir merdivenle ulaşılmaktadır. Harim kısmına girildiğinde sağ tarafta mihrap, minber ve vaaz mahfili bulunmaktadır.
Kiliseden çevrilen yapıda giriş ve mihrap karşılıklı değildir. Mihrap beton malzemeden yapılmış olup sadedir. Minber ise ahşap malzemelidir. Mihrabın karşısında yer alan kadınlar mahfili tek yönlüdür. Caminin iç kısmı yer yer ahşap malzeme ile kaplanmıştır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun