GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turpçu Köyü İlköğretim Okulu

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı, iki katlıdır. Cephelerde yer alan kat silmeleri cephe görünümüne hareket kazandırmıştır. Girişi, doğu cephesinde yer almaktadır. Doğu cephesinde, zemin kat pencereleri, düz atkılıdır. Üst kat pencereleri dikdörtgen formlu olup taş sövelidir. Kapı üstünde kitabesi bulunmaktadır, ancak okunamamaktadır. Yapının giriş kısmına sundurma eklenmiştir. 

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun